Audits: Welke soorten audits zijn er?


Audit

Kan jij soms door de bomen het bos niet meer zien omdat er zoveel verschillende soorten audits zijn? Heb je geen idee hoe dit in elkaar steekt? Ik leg dit uit in deze blog.

Hoofdsoorten audits

In de basis kun je 3 soorten audits onderscheiden, namelijk:

  1. De interne audit;
  2. De leveranciersaudit;
  3. De externe audit.

Zelf voeg ik er vaak nog een 4e soort aan toe, namelijk de klant audit. Hieronder geef ik per soort een toelichting.

1. De interne audit

Dit type audit wordt binnen de eigen organisatie uitgevoerd. Dit kan worden uitgevoerd door een interne auditor / intern audit team of een onafhankelijk extern bureau. Dit type audit wordt ook wel de "first party audit" genoemd.

2. De leveranciersaudit

Dit type audit wordt uitgevoerd bij (kritische) leveranciers van een organisatie. Deze audit kan wederom worden uitgevoerd door een interne auditor / intern audit team of een onafhankelijk extern bureau. Dit wordt ook wel de "second party audit" genoemd. Hierbij wordt meestal getoetst of een leverancier voldoet aan de eisen die jij hebt gesteld.

3. De externe audit

Deze audit wordt uitgevoerd door een onafhankelijke auditor van een certificatie instelling. Dit type wordt ook wel de "third party audit" genoemd. Dit betreft meestal een toetsing of een organisatie voldoet aan de eisen die zijn gesteld in een bepaalde norm.

4. De klant audit

Zoals ik al aangaf vind ik zelf dat er ook nog een 4e soort bestaat, namelijk de klant audit. Dit betreft een audit die een klant bij een organisatie uitvoert. Dit kan bijvoorbeeld zijn als een organisatie een project heeft en de klant gedurende het project wil toetsen of de organisatie voldoet aan de eisen zoals gesteld door de klant.

Audit

Sub type audits

Je dacht natuurlijk fijn, nu weet ik welke soorten audits er zijn. Maar helaas moet ik je teleurstellen. Er bestaan namelijk ook nog allerlei sub type audits. Voornamelijk binnen de interne audit heb je nog te maken met enkele sub type audits:

  1. De systeem audit;
  2. De proces audit;
  3. De product audit.

Deze soorten kunnen eventueel ook worden toegepast binnen de leveranciersaudit en de klant audit.

1. De systeem audit

Bij dit type audit wordt getoetst of de organisatie voldoet aan de eisen die worden gesteld in een bepaalde norm waarbij ook wordt gecontroleerd of de dingen worden uitgevoerd zoals de organisatie ze heeft beschreven. Dit wordt ook wel een "compliance audit" genoemd.

2. De proces audit

Bij de proces audit kijk je heel gedetailleerd naar een bepaald bedrijfsproces binnen een organisatie. Hierbij wordt goed gekeken naar de praktijksituatie en wordt dit vergeleken met wat er op papier staat beschreven. Hierbij wordt in kaart gebracht wat er goed gaat en waarop kan worden verbeterd.

3. De product audit

Bij de product audit wordt gekeken of het product dat wordt geleverd door een organisatie voldoet aan de (kwaliteit)eisen. Eventuele afwijkingen kunnen worden geïdentificeerd en worden opgelost.

Let op: er bestaan veel verschillende benamingen voor audits, dus het kan zijn dat je ooit van een bepaalde soort audit hebt gehoord, die hier niet is genoemd. Veelal komt de inhoud van die audits wel overeen met één van de bovenstaande type audits.

Sneak preview

De komende tijd schrijf ik aanvullende blogs waarbij ik enkele soorten audits in meer detail zal bespreken. Hierbij zal ik ook enkele tips & tricks geven.

Reactie schrijven

Commentaren: 0