Blog #6: Aabieden PAGO vs. PMO

PAGO vs. PMO

Wat veel organisaties niet weten is dat je als werkgever verplicht bent om je werknemers periodiek een arbeidsgezondheidskundig onderzoek aan te bieden. Wat is dat nou eigenlijk? Wat is het verschil tussen een PAGO en een PMO? Hoe moet je dit goed vastleggen? En als werknemers hier gebruik van willen maken, hoe regel je dit dan?

 

Volgens Artikel 18 van de Arbeidsomstandighedenwet ben je als werkgever verplicht om werknemers de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan een onderzoek dat er op is gericht om de risico’s van de arbeid voor de gezondheid van de werknemers zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

 

De Arbowet stelt dat je dit periodiek moet aanbieden. In de Arbowet is echter geen specifiek termijn vastgelegd. Dit betekent dat je als werkgever zelf het termijn mag bepalen. Een veel gebruikt termijn voor het aanbieden hiervan is drie- of vierjaarlijks.

 

PAGO staat voor Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek. Een PAGO is er op gericht om de risico’s van de arbeid voor de gezondheid van werknemers in kaart te brengen.

 

PMO staat voor Preventief Medisch Onderzoek. Een PMO brengt niet alleen de gezondheidsrisico’s in kaart die te maken hebben met het werk, maar kijkt ook naar de privé-situatie van een werknemer. Het kijkt dus naar de algehele gezondheid van werknemers door o.a. ook te kijken naar de levensstijl en conditie.

 

Een PMO is dus uitgebreider dan een PAGO en wordt de laatste tijd vaker toegepast dan een PAGO. Steeds meer organisaties realiseren zich namelijk dat een goede privé situatie ook van enorm belang is voor goede prestaties op het werk.

 

Het is belangrijk om ergens in je organisatiebeleid op te nemen dat je jouw werknemers in de gelegenheid stelt om deel te mogen nemen aan een PAGO of PMO. Ik adviseer je om dit om te nemen in een Personeelshandboek.

 

Daarnaast is het belangrijk om vast te leggen of werknemers gebruik willen maken van een PAGO of PMO. Dit betekent dat je periodiek (elke 3 à 4 jaar) aan jouw werknemers de vraag stelt of ze deel willen nemen aan zo’n onderzoek. Laat elke medewerker een formulier ondertekenen waarop ze aangeven wel of niet te willen deelnemen aan het onderzoek en sla dit op het in personeelsdossier van de werknemers.

 

Heb je werknemers die deel willen nemen aan een PAGO of PMO? Dan is het verstandig om contact op te nemen met je Arbodienst. De Arbodienst kan je adviseren over de af te nemen onderzoeken en kan deze vermoedelijk ook uitvoeren.